Izberite dodatni artikel iz seznama v postopku nakupa (v košarici) in pridobite dodatni popust! Pri nakupi dveh ali več artikov priložimo še darilo.
 • Košarica je prazna.
Zapri
[[@LocationDropDown]]
Mobilna

Zasebnost v spletnem sistemu SKUPONI

 

Predstavitev

 

Ta dokument predstavlja politiko varstva osebnih podatkov po splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) za podjetje Qualitas d.o.o., ki deluje kot “upravljalec” (v nadaljevanju Upravljalec).

 

Upravljalec upravlja z družino spletnih storitev (v nadaljevanju Storitve), namenjenih oglaševanju, promociji, trženju in prodaji (skuponi.si). Upravljalec za svojo osnovno delovanje obdeluje in hrani osebne podatke uporabnikov storitev (v nadaljevanju Posameznik).

 

Posameznik Storitve, ki jih Upravljalec ponuja, uporablja za lastno korist, na lastno odgovornost in prostovoljno. Na enak način Posameznik tudi deli svoje osebne podatke z Upravljalcem, saj Upravljalec za zagotavljanje čim boljše kvalitete Storitve od Posameznika potrebuje čim več informacij, oziroma si Posameznik s posredovanjem osebnih podatkov Upravljalcu poosebi izkušnjo pri uporabi Storitev.

 

Upravljalec se zavezuje k zakonitemu in korektnemu ravnanju z osebnimi, občutljivimi in komercialno občutljivimi podatki, kar je nujno potrebno za uspešno delovanje in zagotovitev kvalitete Storitev.

 

Zavezujemo se k spoštovanju načel v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Posameznikov, ki so:

 • Zakonitost, pravičnost in preglednost
 • Omejitev namena
 • Najmanjši obseg podatkov
 • Točnost
 • Omejitev shranjevanja
 • Celovitost in zaupnost
 • Odgovornost

Upravljalec mora za zagotavljanje kvalitetnih storitev in za izvrševanje zakonskih obveznosti zbirati Posameznikove osebne podatke in jih hraniti in z njimi ravnati ustrezno in v skladu z načeli za obdelavo osebnih podatkov.

 

Upravljalec mora za skladnost z zakonom zagotoviti vsaj en legitimen razlog za obdelavo (zbiranje, uporaba, upravljanje ali razkritje) osebnih podatkov. V nekaterih okoliščinah privolitev Posameznika ni potrebna.

 

Politika varstva podatkov je sestavljena tako, da razlaga in zagotavlja skladnost z zakonom. Kjer obstaja možnost dvoumnosti, dokument poskuša razložiti podrobno in razumljivo, za zmanjšanje tveganja in s tem zaščito Posameznika.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) zahteva jasno, razumljivo in pregledno razlago načinov obdelave osebnih podatkov Posameznika, kar je razloženo v tem dokumentu, s čimer se tudi dokazuje skladnost z zakonom.

 

Zbiranje osebnih podatkov

 

Upravljalec zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s politiko varstva podatkov. To velja za osebne podatke, zbrane osebno, preko telefona ali elektronsko preko formularjev.

 

Upravljalec pri vsakem zbiranju osebnih podatkov zagotavlja, če je mogoče, prisotnost jasnih in razumljivih pojasnil Posamezniku, katere osebne podatke zbiramo, za katere namene se bodo uporabljali, kakšne so posledice nestrinjanja z obdelavo osebnih podatkov ter pojasnila, s kom je mogoče, da bodo zbrani osebni podatki deljeni.

 

Zgoraj naštete točke zagotavljajo, da ima Posameznik dovolj informacij za oddajo privolitve.

 

Obstajajo situacije v katerih je zbiranje osebnih podatkov podano implicitno; kot je na primer komunikacija s podporo preko telefona ali elektronske pošte, kjer so osebni podatki nujno potrebni za obdelavo zahteve same.

 

Hranjenje osebnih podatkov

 

Osebni podatki in zapisi v zvezi s Posamezniki so varno hranjeni, do teh podatkov imajo dostop samo avtorizirani posamezniki (zaposleni).

Osebni podatki bodo shranjeni samo toliko časa, kot je potrebno za njihovo obdelavo. Podatki, ki za nadaljnjo obdelavo niso več nujni, bodo v skladu z zakonom odstranjeni.

 

Dostop do podatkov o Posamezniku

 

Vsak posameznik ima pravico pridobivanja informacij o osebnih podatkih Posameznika, ki jih Upravljalec hrani o njem. Upravljalec bo izvajal ukrepe za zagotavljanje ažurnosti teh podatkov z vprašanji Posamezniku o spremembah.

 

Vsi zaposleni Upravljalca so dolžni zagotavljati, da so osebni podatki Posameznika dejanski in objektivni.

 

Upravljalec bo zagotavljal da:

 • Ima imenovano uradno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki skrbi za skladnost s to politiko varstva osebnih podatkov
 • Vsak, ki obdeluje osebne podatke razume, da je z obdelavo teh podatkov odgovoren za sledenje dobri praksi varovanja podatkov
 • Vsak, ki obdeluje osebne podatke, dobi ustrezen trening za obdelavo osebnih podatkov
 • Je vsak, ki obdeluje osebne podatke, ustrezno nadzorovan
 • Vsak, ki obdeluje osebne podatke, poroča o sumu ali dejanski zlorabi podatkov, po postopku poročanja o kršitvi varstva podatkov
 • Kdorkoli, ki bi želel pridobiti informacije o obdelavi osebnih podatkov, jasno razume kaj mora za to narediti
 • Jasno predstavi kako obdeluje osebne podatke
 • Bo redno pregledoval in popravljal postopke in načine obdelave osebnih podatkov tako, da bodo skladni z zakonom
 • Redno preverja in ocenjuje metode in uspešnost v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 • Se vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci Upravljalca zavedajo, da vsaka zloraba ali neizpolnjevanje pravil in postopkov definiranih v tem dokumentu lahko sprožijo disciplinski postopek proti njim

 

Pridobivanje privolitve

 

Po splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), je potrebna zakonita zahteva po obdelavi osebnih podatkov, preden so osebni podatki lahko obdelani. Če ni nobenega drugega zakonitega namena, se mora Posameznik s privolitvijo strinjati z obdelavo osebnih podatkov.

 

Da je obdelava osebnih podatkov obravnavana kot zakonita, se šteje če:

 • Je obdelava osebnih podatkov nujna za izvedbo pogodbe s Posameznikom, ali za vstop v pogodbeno razmerje s Posameznikom. Tak primer je lahko nakupkupona ali izdelka in podobno
 • Je obdelava osebnih podatkov nujna za izpolnitev pravnih obveznosti
 • Je obdelava osebnih podatkov nujna za zaščito interesov Posameznika ali druge osebe
 • Je obdelava osebnih podatkov nujna za izvajanje opravil v javnem interesu, ali za izvajanje uradnih pooblastil, ki jih ima Upravljalec
 • Je obdelava osebnih podatkov nujna za namene legitimnih interesov Upravljalca in ne prevlada nad morebitno škodo pravicam in interesom posameznika
 • Ima obdelava privolitev Posameznika

 

VELJAVNA PRIVOLITEV

 

Kot veljavna privolitev se šteje, če:

 • Je privolitev dana prostovoljno: Posameznik ima možnost izbire in nadzora kako se lahko njegove osebne podatke obdeluje
 • Je privolitev specifična in informirana: Posameznik razume vse namene obdelave osebnih podatkov. Če obstaja več različnih namenov obdelave, mora biti privolitev dana za vsakega od njih
 • Je privolitev nedvoumna: Posameznik ve s čim soglaša in da je dal privolitev
 • Je privolitev dana kot namerna akcija Posameznika, na primer podpis, ustno, elektronska izbira med opcijami

 

Privolitev je lahko implicirana, na primer z zaključevanjem vprašalnika. Osebni podatki zbrani na vprašalniku, so lahko obdelani samo za namene, opisane na vprašalniku. Osebni podatki ne smejo biti uporabljeni za drugačne načine obdelave podatkov, razen če je Posameznik oddal posebno privolitev za drugačne načine obdelave podatkov.

 

Privolitev je lahko smatrana kot strinjanje z naknadno komunikacijo med Upravljalcem in Posameznikom. Na primer v primeru zbiranja osebnih podatkov za en tip storitve, če Upravljalec ponudi drugo, podobno storitev, je razumno, da Upravljalec Posameznika kontaktira v zvezi z drugo storitvijo, če obenem ponudi možnost preklica privolitve za komuniciranje v zvezi z drugo storitvijo.

 

PRIDOBIVANJE, HRANJENJE IN UPRAVLJANJE S PRIVOLITVAMI

 

Privolitev mora biti jasna in prepoznavna od ostalih zadev, napisana v razumljivi obliki in v jasnem in razumljivem jeziku.

 

Jasno mora biti, kdo soglaša, kdaj je privolitev bila dana, kako je bila dana, za kaj je bila dana, in kdaj je Posameznik privolitev prekinil.

 

Če je Posameznik še vedno v interakciji z Upravljalcem na način, za katerega je Posameznik že oddal privolitev za obdelavo osebnih podatkov, se privolitev šteje kot še vedno veljavna. Če Posameznik ni več v interakciji z Upravljalcem, je po ponovni interakciji morda potrebno zahtevati ponovno privolitev, odvisno od časa pretečenega od zadnje interakcije.

 

Kadar je bila privolitev sprejeta skladno z Direktivo 95/46/ES, Posamezniku ni potrebno ponovno dati privolitve za obdelavo podatkov, če je privolitev bila dana na način, ki je v skladu s pogoji iz aktualne uredbe GDPR.

 

Pravice posameznika

 

Upravljalec zagotavlja Posamezniku informacije o njegovih pravicah v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, ter jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki. Upravljalec zahteve glede pravic uresničuje brez nepotrebnega odlašanja v roku enega meseca po prejemu zahteve, oziroma največ dva dodatna meseca kasneje, ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

 

Če Posameznik zahtevo predloži v elektronski obliki, odgovor, kadar je mogoče, Upravljalec zagotovi v elektronski obliki.

Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnost uveljavljanja pravnih sredstev.

 

Če so zahteve Posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti če se ponavljajo, lahko Upravljalec:

 • Zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij, ali sporočila, ali izvajanja zahtevanega ukrepa
 • Zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo, pri čemer Upravljalec nosi dokazno breme očitne neutemeljenosti ali pretiranosti

 

Posameznik ima pravico do dostopa do naslednjih informacij, kadar se od Posameznika pridobivajo Osebni podatki:

 • Identiteta in kontaktni podatki upravljalca in njegovega predstavnika, če ta obstaja
 • Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov, če ta obstaja
 • Nameni obdelave osebnih podatkov, pravna podlaga za njihovo obdelavo
 • Zakoniti interesi za uveljavljanje katerih si prizadeva Upravljalec ali tretja oseba
 • Uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če ti obstajajo
 • Informacija o morebitnih prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

 

Posameznik ima pravico do naslednjih informacij, za zagotavljanje poštene in pregledne obdelave, kadar se od Posameznika pridobivajo Osebni podatki:

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov, ali merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja
 • Obstoj pravice, da Posameznik zahteva odstop od obdelave osebnih podatkov, ali popravek ali izbris osebnih podatkov, ali omejitev obdelave, obstoj pravice do ugovora pri obdelavi in pravice do prenosa podatkov
 • Kadar obdelava temelji na privolitvi, obstoj pravice do preklica privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica
 • Obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
 • Obstoj pravice do informacije, če je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe in morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo
 • Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogi, pomen in predvidene posledice

 

Posameznik ima pravico od Upravljalca zahtevati potrditev, če se njegovi osebni podatki obdelujejo in kako. V primeru, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, ima Posameznik pravico pridobiti naslednje informacije o obdelavi:

 • Namen obdelave
 • Vrste osebnih podatkov
 • Uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti, zlasti če gre za uporabnike v tretjih državah
 • Kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali merila po katerih se obdobje hrambe določi
 • Obstoj pravice da se od Upravljalca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov, ali omejitev obdelave osebnih podatkov in obstoj pravice do ugovora pri taki obdelavi
 • Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Kadar osebni podatki niso zbrani pri Posamezniku, informacije o njihovih virih
 • Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, informacije o razlogih, pomenu in predvidene posledice

 

Posameznik ima pravico do izbrisa, oziroma pravico do pozabe, pri čemer mora Upravljalec Posameznika brez nepotrebnega odlašanja izbrisati iz hrambe, če:

 • Osebni podatki niso več potrebni za namene obdelave, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • Posameznik prekliče privolitev, na podlagi katerega poteka obdelava in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo
 • Posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • So bili osebni podatki obdelani nezakonito
 • Je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Upravljalca

 

Posameznik ima pravico da Upravljalcu omeji obdelavo v naslednjih primerih:

 • Posameznik oporeka točnosti podatkov za obdobje, ki omogoča Upravljalcu preveriti točnost osebnih podatkov
 • Obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev uporabe
 • Upravljalec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene, za katere so bili zbrani, jih pa Posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • Posameznik vloži ugovor in se preverjanje o zakonitih razlogih Upravljalca nad razlogi posameznika še ni zaključilo

 

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki, razen shranjevanja, uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe, ali zaradi javnega interesa EU ali države članice, obdelujejo samo z dovoljenjem Posameznika.

 

Upravljalec drugim Obdelovalcem osebnih podatkov sporoča spremembe, popravke, izbrise ali omejitve uporabe osebnih podatkov, razen v primerih, ko to zahteva nesorazmeren napor, ali se izkaže za nemogoče.

 

Posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi (ali pogodbi),
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Posameznik ima pravico da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Upravljalec v tem primeru preneha z obdelavo osebnih podatkov, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Posameznik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva. Dopustno pa je, če je odločitev:

 • Nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med Posameznikom in Upravljalcem
 • Dovoljena v pravu EU ali pravu države članice, ki velja za Upravljalca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov Posameznika
 • Utemeljena z izrecno privolitvijo Posameznika

 

Pravice posameznika se lahko z zakonom omeji, v naslednjih primerih:

 • Če je to v interesu državne varnosti
 • Za namen obrambe Zaradi javne varnosti
 • Zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij
 • Zaradi varstva neodvisnosti sodstva in sodnega postopka
 • Zaradi uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov

 

Kršitve varstva osebnih podatkov

 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov Upravljalec brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 72 urah s seznanitvijo o kršitvi, o njej uradno obvesti pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Če uradno obvestilo ni bilo podano v roku 72 ur, Upravljalec obvestilu priloži razloge za zamudo.

 

Obdelovalec po seznanitvi s kršitvijo varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja uradno obvesti Upravljalca.

Uradno obvestilo vsebuje:

 • Opis vrste kršitve,
 • število zadevnih Posameznikov, vrste in število zadevnih evidenc osebnih podatkov
 • Ime in kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov
 • Opis ukrepov, ki jih Upravljalec sprejme za obravnavanje in ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve, če je to ustrezno

 

Če informacij ni mogoče zagotoviti sočasno, se sporočajo postopoma, brez nepotrebnega odlašanja.

 

Upravljalec dokumentira vsako kršitev varstva osebnih podatkov, vključno z dejstvi v zvezi s kršitvijo varstva osebnih podatkov, njene učinke in sprejete ukrepe. Dokumentacija omogoči nadzornemu organu preverjanje skladnosti s tem členom.

 

SPOROČILO POSAMEZNIKU O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

Če je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine Posameznikov, Upravljalec brez nepotrebnega odlašanja sporoči Posamezniku, da je do kršitve prišlo in v sporočilu jasno opiše vrsto kršitve varstva osebnih podatkov in vključuje tudi informacije in priporočila v zvezi s kršitvijo.

 

Sporočilo Posamezniku ni potrebno, če:

 • Je Upravljalec že izvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, za zaščito osebnih podatkov, zlasti ukrepe, na podlagi katerih postanejo osebni podatki nerazumljivi vsem, ki niso pooblaščeni za dostop do njih, na primer šifriranje
 • Je Upravljalec sprejel ukrepe za zagotovitev, da se veliko tveganje za pravice in svoboščine Posameznikov verjetno ne bo več udejanjilo
 • Bi to zahtevalo nesorazmeren napor

 

Katere osebne podatke zbiramo?

 

Upravljalec zbira in hrani osebne podatke Posameznikov, ki ji Posameznik prostovoljno odda neposredno Upravljalcu, ko želi uporabljati Storitve, ki jih Upravljalec zagotavlja. Tipično se to zgodi v trenutku registracije za uporabo Storitev.

 

Alternativne situacije, v katerih Upravljalec pridobiva osebne informacije so nagradne igre, prijava na sekundarne Storitve (na primer prijava na prejemanje elektronskih obvestil).

 

Pri vseh primerih, kjer Upravljalec zbira osebne podatke, obstaja zakonska podlaga ali Posameznikova privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

 

Posameznikovi osebni podatki, ki jih Upravljalec zbira so pridobljeni v naslednjih situacijah in so sledeči:

 1. Kreiranje uporabniškega profila za uporabo Storitev, oziroma uporaba vsaj ene od ponujenih Storitev. Tako zbrani osebni podatki se obdelujejo bodisi za kvaliteto izvajanja Storitve ali za zadostitev zakonskih zahtev pri izvajanju Storitve oziroma vstopu v pogodbeno razmerje z Upravljalcem, kot je na primer nakup izdelka, rezervacija turističnega aranžmaja (Ime, Priimek, Elektronski naslov, Naslov, Telefonska številka, Rojstni datum, Primarni kraj, Sekundarni kraj, fotografija). Tako zbrani osebni podatki so lahko obvezni ali neobvezni. Obvezni osebni podatki so tisti, brez katerih bi bilo normalno delovanje Storitev omejeno ali nemogoče (na primer Elektronska pošta), neobvezni osebni podatki so pa taki, ki uporabniško izkušnjo izboljšajo, niso pa ključni za osnovno delovanje Storitve (na primer Telefonska številka za obvestila o dostavi pošiljk).
 2. Zahteva za pomoč s strani uporabniške podpore bodisi preko elektronske pošte, spletnega obrazca, ali telefonske podpore. Tako zbrani osebni podatki so nujni za obdelavo zahteve same (Ime, Priimek, Elektronski naslov)
 3. Prijava preko elektronskega obrazca, ali prijava na elektronske novice (Elektronski naslov, Ime, Priimek)
 4. Sodelovanje v nagradnih igrah, vprašalnikih ali kakršnokoli drugo sodelovanje v dejavnostih, ki zahtevajo Posameznikove osebne informacije

 

Drugi načini zbiranja osebnih podatkov, oziroma podatkov s pomočjo katerih je mogoče določiti Posameznika so:

 • Podatki o uporabniškem računu. Mednje sodijo kode kuponov, nakupi in komunikacija v zvezi z nakupi (povpraševanja in ocene)
 • Podatki o uporabi Storitev, ki so samodejno zbirani med uporabo Storitev (tip naprave, tip brskalnika, lokacija, jezikovne preference, piškotki, IP naslov, čas prijave, kliki po kategorijah in straneh, dodaja v košarico, nakup, morebitne napake, ki so se zgodile med uporabo Storitev) in Upravljalcu pomagajo pri:
  • Zagotavljanju višje kvalitete storitve s prepoznavo tehničnih zmožnosti in preferenc Posameznika in njegovih naprav, s katerimi uporablja Storitve Upravljalca
  • Zagotavljanju višje varnosti Posameznika s prepoznavo nenavadnih prijav, nenavadnih nakupov, poskusa zlorab
  • Zagotavljanju hitrejše in boljše odzivnosti v primeru reševanja težav in sporov
 • Podatki pridobljeni s strani Obdelovalcev podatkov

 

Kako obdelujemo osebne podatke?

 

Konkreten način obdelave osebnih podatkov je odvisen od Storitve, ki jo Posameznik koristi, uporablja in od preferenc Posameznika.

 

UPORABA PRIMARNIH STORITEV IN PERSONALIZACIJA

Posameznikove osebne podatke obdelujemo za preverjanje pristnosti in prepoznavo Posameznika pri prijavi v sistem, za personalizacijo prejetih elektronskih sporočil, za beleženje interesov in želja, kot je na primer uporaba košarice za nakup, ali brskanje po kategorijah.

 

KOMUNIKACIJA V ZVEZI S STORITVAMI

Posameznikove osebne podatke obdelujemo za komunikacijo v zvezi s storitvami, ki jih Upravljalec ponuja, oziroma za zagotavljanje Storitve kot take (komunikacija v zvezi z dnevno ponudbo je tudi primarna Storitev Upravljalca).

 

Upravljalec obdeluje osebne podatke tudi v zvezi z nakupi in kuponi. Od tovrstne obdelave se ni mogoče odjaviti, saj je nujna za zagotavljanje Storitve kot take in je vezana na Posameznikov vstop v pogodbeno razmerje z Upravljalcem (nakup).

 

Upravljalec lahko komunicira s Posameznikom o alternativnih in novih Storitvah, ki so neposredno ali posredno povezane s Storitvami za katere je Upravljalec že dobil Posameznikovo privolitev.

 

TRŽENJE IN PROMOCIJA STORITEV

Na osnovi predhodnih privolitev, oziroma uporabe Storitev lahko Upravljalec priporoča, predlaga, ali kako drugače promovira in trži nove Storitve, oziroma ponudbe v sklopu Storitev. Odstop od tovrstne obdelave osebnih podatkov je mogoč.

 

PODPORA STRANKAM

Za podporo strankam, je obdelava osebnih podatkov Posameznika nujna. Za natančnejšo analizo, hitrejše in boljše reševanje problemov ali sporov, Upravljalec lahko zahteva dodatne osebne in druge informacije.

 

VARNOST IN ZAŠČITA

Osebne podatke obdelujemo za zagotavljanje varnosti in zaščite Posameznikov, Upravljalca in Obdelovalcev. Med tovrstno obdelavo sodi spremljanje prijav v storitev, spremljanje rabe storitev, spremljanje dejavnosti Posameznika v sklopu Storitev, s čimer Upravljalec lažje prepozna grožnje in poskuse zlorabe za Storitev, Posameznika, Upravljalca ali Obdelovalcev.

 

IZVRŠEVANJE ZAKONITIH INTERESOV

Če je to zakonsko zahtevano, Upravljalec lahko obdeluje osebne podatke brez Posameznikovega privoljenja, ali za izvrševanje pogodbe med Upravljalcem in Posameznikom šteje nadaljevanje uporabe Storitve. Konkreten primer take obdelave osebnih podatkov je na primer nakup izdelka, pri čemer izvajanje Storitve brez obdelave osebnih podatkov ni mogoča.

 

Upravljalec lahko obdeluje osebne podatke tudi v primeru, ko je prepričan, da ščiti lastne zakonite interese, ali da ščiti interese drugih vpletenih fizičnih ali pravnih oseb.

 

S PRIVOLITVIJO

Če ne obstaja noben od zgoraj navedenih razlogov za obdelavo osebnih podatkov, Posameznik pa se je strinjal z obdelavo podatkov za točno določen namen, se Posameznikovi osebni podatki lahko obdelujejo za ta namen do preklica, ali dokler ni drugače določeno s spremembo politike varstva osebnih podatkov.

Kako delimo pridobljene osebne podatke s tretjimi osebami?

 

Za zagotavljanje kvalitete Storitev, oziroma za zagotavljanje Storitev, lahko pridobljene osebne podatke delimo s tretjimi osebami. V teh primerih ima Upravljalec z Obdelovalcem sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, razen če je obdelava osebnih podatkov nujna za izvrševanje zakonitih interesov.

 

Upravljalec nikakor ne izkorišča podatkovnih baz osebnih podatkov za prodajo, ampak jih obdeluje in posreduje v obdelavo samo za namene izvajanja Storitev. Če ne obstaja noben drug zakoniti interes za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, Upravljalec od Posameznika pridobi privolitev za tako obdelavo.

Kako hranimo in ščitimo zbrane osebne podatke?

 

INFORMACIJSKA VARNOST IN HRAMBA PODATKOV

Osebni podatki Posameznikov se hranijo in obdelujejo na spletnih strežnikih v Sloveniji. Upravljalec se nenehno trudi vzdrževati in razvijati informacijski sistem v skladu z najnovejšimi tehnološkimi standardi varnosti, da bi zaščitil Posameznikove osebne podatke.

 

Kljub visokim standardom in implementiranim zaščitam, ki jih je Upravljalec uspel implementirati v svoj informacijski sistem, zaradi narave Interneta ne more zagotavljati kasnejše zlorabe osebnih podatkov, ki bi se zgodila po prenosu s strežnikov Upravljalca do Posameznika, ali v primeru vdora v informacijski sistem, kjer Upravljalec nima lastnih virov ali zmožnosti preprečevanja takih zlorab.

 

KAKO DOLGO HRANIMO OSEBNE PODATKE?

Dolžina trajanja hrambe osebnih podatkov je odvisna od tipa osebnega podatka, Posameznikove rabe Storitve, načina obdelave, zakonskih zahtev. Ko in če osebni podatki za obdelavo niso več nujno potrebni, ali če se Posameznik odloči, da bo uporabniški profil ukinil, Upravljalec take podatke izbriše, psevdonimizira ali anonimizira, razen v primerih, ko so nujno potrebni za nadaljevanje izvajanja Storitve Upravljalca, ali morajo ostati hranjeni zaradi zakonskih zahtev.

 

Uporabniški profil

 

Podatki zbrani za potrebe uporabniškega profila uporabnika so hranjeni dokler je uporabnik Storitve aktiven, oziroma razumen čas po koncu aktivnosti za primer, da se uporabnik odloči spet postati aktiven.

 

Kot aktivnost se šteje kakršnakoli aktivnost uporabnika Storitve, od registracije, prijave, prenosa v košarico, nakupa, prebranega elektronskega sporočila ali odprtja spletne strani. Podatki, ki Upravljalcu pomagajo obdelovati zahtevke ali spore s strani Posameznika, ali so kakorkoli drugače zakonsko zahtevani, da se hranijo dlje časa, se tudi v primeru ukinitve uporabniškega profila ohranijo. Tipičen primer tega so podatki o kuponih in nakupih.

 

Podatki za trženje

 

Osebni podatki, neposredno povezani s trženjem (piškotki, kliki kategorij, kliki oglasov), se tudi v primeru prekinitve privolitve obdelave lahko hranijo še razumen čas po prekinitvi privolitve, če je to potrebno za poslovne procese Upravljalca ali zagotavljanje kvalitete Storitve. V primeru prenehanja uporabe Storitev in s tem prenehanja zbiranja in obdelave podatkov neposredno povezanih s trženjem, se osebni podatki, zbrani za namene trženja lahko brišejo v razumnem času, če nikakor drugače ne vplivajo na kvaliteto izvajanja Storitev, ki jih nudi Upravljalec.

 

Osebni podatki zbrani preko obrazcev, nagradnih iger in ostalih virov

 

Osebni podatki, zbrani za namene obdelave, ki niso neposredno povezani s Storitvami, ki jih Upravljalec nudi, imajo lahko različne čase hranjenja, odvisno od namena obdelave.

 

Če osebni podatek ni drugače označen za alternativne namene obdelave (za zagotovitev zakonskih interesov, s privolitvijo Posameznika), se tak osebni podatek po preteku časa, potrebnega za obdelavo, lahko briše, anonimizira ali psevdonimizira, odvisno od tipa podatka in načina obdelave.

 

Dostop in nadzor zbirk osebnih podatkov

 

Posameznik, ki je uporabnik Storitev, ki jih Upravljalec nudi, lahko dostopa do zbirk osebnih podatkov preko svojega uporabniškega profila, kjer ima tudi možnost nadzora, posodobitev osebnih podatkov in sprememb privolitev.

 

Nekaterih osebnih podatkov uporabnik sam ne more upravljati, v teh primerih je na voljo kontakt podpore uporabnikom, ki spremembo, če je mogoče, opravi v Posameznikovem imenu, na njegovo zahtevo.

 

Posameznik kot uporabnik lahko dostopa tudi do podatkov preko katerih je mogoče določiti Posameznika in niso bili posredovani s strani Posameznika, kot so kuponi, nakupi, česar pa Posameznik ne more spreminjati, do teh podatkov lahko samo dostopa. V primeru sprememb, je na voljo kontakt uporabniške podpore, ki spremembo, če je mogoče, opravi v imenu Posameznika.

 

Osebni podatki, zbrani preko vprašalnikov, nagradnih iger, zaposlitvenih formularjev ali drugih spletnih ali fizičnih obrazcev, ki niso povezani v profil uporabnika Storitev in jih Upravljalec še vedno hrani, so praviloma veljavni in obdelovani krajši čas, kot osebni podatki, zbrani za primarne namene obdelave, zato osebni podatek, ki ni del zbirke osebnih podatkov, ki so dostopni v uporabniškem profilu, uporabniku ni enostavno dostopen, razen na zahtevo preko kontakta uporabniške podpore, ki na zahtevo dostavi take informacije, oziroma opravi spremembo osebnih podatkov.

 

DEAKTIVACIJA UPORABNIŠKEGA PROFILA

Posameznik ima na voljo ukinitev uporabniškega profila v primeru, da ne želi več uporabljati Storitev, ki jih Upravljalec nudi. Ukinitev Posameznik lahko opravi s kontaktom podpore uporabnikom, ki ukinitev, če je mogoče in če ne ovira ostalih poslovnih procesov, ali zakonskih interesov Upravljalca ali povezanih oseb, opravi na zahtevo Posameznika.

 

Alternativno je mogoče odstopiti od posameznih storitev ali posameznih načinov obdelave podatkov, pri čemer popolna ukinitev uporabniškega profila ni nujna.

V primeru ukinitve uporabniškega profila Upravljalec hrani nekatere zbrane osebne podatke v razumnem obdobju.

 

ZDRUŽEVANJE UPORABNIŠKIH PROFILOV

Uporabniških profilov, ki pripadajo isti osebi oz. Posamezniku, ni mogoče združevati.

 

BRISANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki jih Posameznik želi ukiniti, je možno izbrisati ali omejiti njihovo obdelavo, če to ne ovira poslovnih procesov Upravljalca ali Upravljalec nima drugih zakonitih razlogov za nadaljevanje hrambe teh osebnih podatkov.

 

Nekateri tipi osebnih podatkov so taki, da je brisanje omogočeno že v uporabniškem profilu, tisti, ki pa te možnosti nimajo, so podatki za katere je potrebno kontaktirati podporo uporabnikom, ki to opravi v imenu Posameznika.

 

ZAHTEVA ZA OMEJITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov, pri čemer pa si Upravljalec pridržuje pravico zahtevati razloge za tako omejitev, če tip osebnega podatka ni preprost in če omejitev obdelave osebnega podatka lahko vpliva na poslovne procese ali za obdelavo obstajajo drugi zakoniti razlogi.

 

V primeru, da gre za preproste tipe osebnih podatkov, je možnost omejitve obdelave za določen namen že omogočena in na voljo v uporabniškem profilu, ali v nogi elektronskega sporočila, kjer lahko Posameznik sam upravlja s privolitvami in omejitvami obdelave posameznih osebnih podatkov za določene namene. Če take možnosti ni, ali je Posameznik ne najde, lahko kontaktira podporo uporabnikom, ki spremembo omejitev ali privolitev opravi namesto Posameznika.

 

PRENOSLJIVOST OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko od Upravljalca zahteva zbirko osebnih podatkov, ki jo Upravljalec vodi o Posamezniku, pri čemer je taka zbirka v elektronsko berljivem formatu, tako da je mogoč prenos osebnih podatkov v drugo podobno Storitev. Upravljalec zagotavlja možnost izvoza zbirk osebnih podatkov, vendar to ne velja za vse tipe osebnih podatkov, saj vseh tipov ni mogoče prenesti v drugo storitev.

 

V primeru zahtevkov za izvoz osebnih podatkov, Posameznik kontaktira podporo uporabnikom, ki v razumnem času pripravi tak izvoz, izvoz ni samodejen in ni takojšen. V primeru večkratnih zaporednih neutemeljenih zahtevkov izvozov zbirk osebnih podatkov, ali zahtevkov, za katere Upravljalec upravičeno meni, da so nesorazmerno pogosti, si Upravljalec pridržuje pravico do zaračunavanja plačila za storitev izvoza osebnih podatkov.

 

Obdelovalci osebnih podatkov

 

Upravljalec za zagotavljanje Storitev sodeluje z drugimi pravnimi osebami, ki lahko obdelujejo nekatere tipe osebnih podatkov, s katerimi upravlja Upravljalec.

Za vsakega obdelovalca osebnih podatkov ima Upravljalec sklenjeno pogodbo o sodelovanju in obdelavi osebnih podatkov, razen če je obdelava osebnih podatkov nujna za zakonite interese Upravljalca ali Obdelovalca. Obdelovalci osebnih podatkov so med drugim lahko:

 • Procesorji plačil in ponudniki plačilnih sredstev
 • Ponudniki storitev tehnične ali druge podpore pri poslovanju
 • Oglaševalci
 • Ponudniki načinov komunikacije, kot so elektronska obvestila in elektronski pogovor
 • Ponudniki orodij za upravljanje s strankami
 • Ponudniki orodij za analizo uporabe Storitev in lažjo odpravo težav s Storitvami
 • Izvajalci storitev, ki jih Upravljalec promovira, trži, prodaja

 

Obdelovalci osebnih podatkov so sledeči (seznam se lahko spreminja glede na zahteve Upravljalca):

 

Naziv

Kategorija

Država

Google

Oglaševalci, Analitika

ZDA

Facebook

Oglaševalci, Analitika

ZDA

Paypal

Plačilno sredstvo

ZDA

Računovodstvo

Podpora pri poslovanju

Slovenija

Ponudniki storitev

Ponudniki storitev

Država ponudnika je odvisna od ponudnika storitev

 

Obdelovalci in načini obdelave, ki niso našteti na zgornjem seznamu, lahko obdelujejo psevdonimizirane, ali anonimizirane osebne podatke in so tako izvzeti iz zahtev

 

Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Prijava kršitev in zlorab

Posameznik lahko, če sumi, da je prišlo do zlorabe ali kršitve pri obdelavi njegovih osebnih podatkov, sum kršitve prijavi na elektronskem naslovu Upravljalca, navedenem med kontaktnimi informacijami.

 

Za čim hitrejšo obdelavo zahtevka, mora Posameznik sporočiti čim več relevantnih informacij (kateri uporabniški profil, kateri osebni podatki naj bi bili zlorabljeni, na kak način in zaradi česa je Posameznik mnenja, da gre za kršitev ali zlorabo).

 

Upravljalec zahteve glede kršitev in zlorab osebnih podatkov uresničuje brez nepotrebnega odlašanja v roku enega meseca po prejemu zahteve, oziroma največ dva dodatna meseca kasneje, ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

 

Organ za varstvo podatkov

Upravljalec je prepričan, da zbira in hrani osebne podatke Posameznikov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in ostalimi veljavnimi zakoni na območju Republike Slovenije in Evropske Unije.

 

V primeru vprašanj in pritožb v zvezi s splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski Pooblaščenec RS, dosegljiv na spodnjem naslovu:


Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana,
Slovenija
T: 01 230 97 30
F: 01 230 97 78
e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

 

Prenos

 

Te politike varstva zasebnosti je na voljo tudi v PDF dokumentu, ki je na voljo na zahtevo preko elektronske pošte na info@skuponi.si

 

Kontakt

 

Osebne podatke obdeluje Qualitas d.o.o, kot skupni Upravljalec. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki in njihovo obdelavo, nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na info@skuponi.si.

 

Za zahtevke v zvezi s spremembo, ali posodobitvijo osebnih podatkov, izbrisom uporabniških računov, odjavo ali drugo morebitno težavo z uporabniškim profilom nas kontaktirate preko elektronske pošte na info@skuponi.si.

 

Za prijavo suma kršitve pri obdelavi osebnih podatkov nas kontaktirajte preko elektronske pošte na naslovu info@skuponi.si.

 

Na vse zahtevke v zvezi z varstvom osebnih podatkov se Upravljalec zavezuje k odgovoru v roku 30 dni od prejema zahtevka. Za težje spore ali težave si pridržujemo pravico do podaljšanja tega roka na dodatnih 60 dni.

Qualitas d.o.o.

Ljubljanska c. 24b

SI-4000 Kranj

 

Za več informacij v zvezi s splošno uredbo o varovanju podatkov obiščite https://www.eugdpr.org/

 

Iščete darilo? Morda kaj zase? Pri nas najdete praktično vse. Vsak dan za vas pripravljamo atraktivne in vsem dostopne ponudbe izdelkov in storitev široke potrošnje s popusti do -95%. Izbirajte med več kot 100.000 izdelki in storitvami po super cenah ter z dodatnimi neverjetnimi popusti.

Positive SSL Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo

Qualitas d.o.o.
Ljubljanska cesta 24b
4000 Kranj

Slovenija

Pomoč uporabnikom: 041 758 933
e-pošta: info@skuponi.si

Plačilo
Spremljaj nas na:

© Qualitas 2012 - 2024, Vse pravice pridržane.