Izberite dodatni artikel iz seznama v postopku nakupa (v košarici) in pridobite dodatni popust! Pri nakupi dveh ali več artikov priložimo še darilo.
  • Košarica je prazna.
Zapri
[[@LocationDropDown]]
Mobilna

Pogoji uporabe spletnega portala skuponi.si

 

 

SKUPONI je internetna interaktivna spletno storitev (v nadaljevanju "portal SKUPONI"), ki deluje na svetovnem spletu na domeni skuponi.si, ki jo upravlja družba Qualitas d.o.o., Ljubljanska c. 24b, 4000 Kranj, 4000 Kranj, Ident. št. za DDV: SI65582934, št. vpisa v SRG 10239300, (v nadaljevanju "izvajalec"). Storitev obsega zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebinami in izvajanje finančnih transakcij. Navedene storitve zagotavljajo skupino izvajalec, pridružene družbe – ponudniki in tretje osebe.

 

Izraz »Portal« v teh pogojih uporabe vključuje vse spletne strani, ki se nahajajo znotraj domene skuponi.si.

 

Z uporabo teh spletnih strani - portala SKUPONI izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe in določili. V kolikor se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, prosimo, da se vzdržite uporabe teh spletnih strani.

 

 

UPORABNIK

Uporabnik oz. končni uporabnik je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, uporablja ali je uporabljala storitve portala SKUPONI. 

 

Uporabnik se strinja s tem, da lahko pride do prekinitve dostopa do portala SKUPONI, ki je lahko začasno nedosegljiv ali izključen zaradi razlogov, kakršen je rutinsko vzdrževanje strani, in zaradi drugih razlogov, za katere izvajalec ni odgovorno.

 

Končni uporabnik je prav tako seznanjen in se strinja z dejstvom, da lahko pri uporabi internetne mreže včasih pride do tehničnih težav in posledično do prekinitve storitve. Takšni in podobni dogodki so izven možnosti nadzora izvajalca in zaradi tega izvajalec ne more biti odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov ali druge dogodke, do katerih lahko pride v času ponujanja storitev portala SKUPONI.

 

Uporabnik je odgovoren za zaščito zaupnosti svojih gesel in šifer, ki se pojavljajo in ustvarijo pri uporabi storitev, ki jih ponuja portal SKUPONI.

 

Končni uporabnik je odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso programsko opremo in strojno opremo, ki jo poseduje in jo uporablja, kot tudi drugo opremo potrebno za dostop in uporabo teh Spletnih strani ter za vse s tem povezane stroške. Izvajalec ni odgovorna za kakršno koli škodo na opremi končnega uporabnika, ki nastane kot posledica uporabe portala SKUPONI.

 

Končni uporabniki ne smejo uporabljati portala SKUPONI za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali drugače krši pravice tretjih, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja ali ogroža zasebnost, ki vulgarno, opolzko ali je na kakšen drug način nezaželeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji, materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katerekoli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja izvajalca, vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli proizvodov in storitev.

 

Vsako obnašanje končnega uporabnika, ki po subjektivni presoji izvajalca omejuje ali preprečuje drugega končnega uporabnika pri uporabi portala sKupni.si je strogo prepovedano. Končni uporabnik ne sme uporabljati portala sKuponi.si za oglaševanje ali opravljanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali druge ne-komercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov teh spletnih strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco izvajalcu.

 

Osebam, mlajšim od 14 let, je uporaba portala SKUPONI prepovedana.

  

VSEBINE

Izvajalec, podobno kot drugi ponudniki internetnih storitev (PIS), je le distributer vsebine (in ne izdajatelj oz. avtor, razen v primeru, da se sam pojavlja tudi kot ponudnik), ki jih pridobivajo tretje osebe in končni uporabniki. Zato izvajalec, ravno tako kot javna knjižnica, knjigarna ali kiosk, nima uredniškega nadzora nad tako vsebino. Vsa mnenja, nasveti, izjave, slike, storitve, ponudbe ter druge informacije in vsebine prihajajo s strani ponudnikov (odgovornih avtorjev ali distributerjev) in ne od izvajalca. Izvajalec jamči za točnost podatkov o objavljenih ponudbah, ne jamči pa za popolnost ali uporabnost objavljene vsebine ponudbe ali primernosti za posebno določen namen.

 

Za verodostojnost vseh informacij objavljenih v posameznih ponudbah jamčijo ponudniki, ki v celoti odgovarjajo za vsebine: cene, slike, besedila, povezave.. objavljene v njihovih ponudbah.

  

Vsebine, ki so na razpolago na portalu SKUPONI, predstavljajo mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, končnih uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z izvajalcem. Izvajalec ne preverja in potrjuje objave teh podatkov in zato ne more biti odgovoren za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na portalu SKUPONI.

 

Pod nobenim pogojem izvajalec ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo nastalo z uporabo produktov ali storitev, ki jih končni uporabnik pridobi preko portala SKUPONI. Končni uporabnik uporabi produkte in storitve, ki jih pridobi prek portala SKUPONI, na lastno odgovornost.

 

Portal SKUPONI vsebuje povezave do tretjih spletnih strani, ki jih ponujajo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so navedene samo zaradi praktičnosti in ne kot potrditev s strani izvajalca o vsebini tretjih spletnih strani, s čimer izvajalec izrecno zanika kakršne koli povezave z vsebino in točnost gradiva na tretjih spletnih straneh. Če se končni uporabnik odloči, da bo dostopal do tretjih spletnih strani, to počne na lastno odgovornost. Če nimate podpisane pogodbe z izvajalcem, ki vam izrecno dovoljuje, da to storite, ne smete narediti povezave do portala SKUPONI na kateri koli drugi spletni strani. Izvajalec si pridržuje pravico, da umakne svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

 

Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb spletnega sistema SKUPONI v smislu organizacije, tehnologije, načina in prikaza ponudbe in komunikacije s končnimi uporabniki. izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli vplive na poslovanje portala SKUPONI, ki so posledica višje sile.

 

Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje vsebin brez izrecnega pisnega soglasja izvajalca je strogo prepovedano! Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

 

  

SPREMINJANJE POGOJEV

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe Pogojev uporabe ali Pogojev nakupa ali Izjave o zaupnosti podatkov. Zato svetujemo uporabnikom, da od časa do časa ponovno preberejo informacije vsebovane v Pogojih uporabe in Izjavi o zaupnosti podatkov, da bi bili obveščeni o teh spremembah. Če pride do sprememb Pogojev uporabe ali Pogojev prodaje ali Izjave o zasebnosti podatkov in končni uporabnik še naprej uporablja naš portal SKUPONI to pomeni, da se uporabnik strinja Pogoji uporabe in z Izjavo o zasebnosti podatkov, ki so trenutno veljavni. 

 

Pri nakupu kupec sprejme trenutno veljavne pogoje uporabe in pogoje nakupa, ki si jih lahko tudi neposredno prebere in natisne. Če pride do spremembe pogojev uporabe ali pogojev nakupa v procesu nakupa, ima kupec možnost, da v primeru nestrinjanja z novimi pogoji, odstopi od nakupa.

 

Izvajalec bo v interesu dobre poslovne prakse in po načelu poštenja in vestnosti, hranil stare verzije teh dokumentov, ki bodo ustrezno kronološko označene.

 

V primeru sprememb Pogojev uporabe ali Pogojev nakupa ali Izjave o zaupnosti podatkov, ki bi povzročile znatno drugačne pogoje poslovanja, bo izvajalec o spremembah po elektronski pošti obvestil svoje registrirane uporabnike portala skuponi.si.

 

Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe začneta veljati takoj, ko sta objavljena na portalu SKUPONI. Vsaka uporaba portala SKUPONI s strani končnega uporabnika po takšnem obvestilu, pomeni sprejetje teh sprememb. 

 

RAZNO

Podnaslovi uporabljeni v teh Pogojih uporabe se uporabljajo samo za orientacijo in na noben način ne vplivajo na razlago besedila, ki je v njih. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli stavek teh Pogojev ničen, taka ničnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh Pogojev in preostali deli teh Pogojev ostanejo v veljavi. Če katera koli stranka ne uveljavlja svojih pravic iz teh Pogojev, se to ne šteje za odrek ali izgubo teh pravic ali katerihkoli drugih tukaj navedenih pravic.

 

Sedež družbe Qualitas d.o.o. je v Kranju, v Republiki Sloveniji. Za pravne spore, ki nastanejo kot posledica uporabe teh Spletnih strani (razen če poseben sporazum določa drugače) je pristojno sodišče v Kranju. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se končni uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Kranju.

 

Kranj, 24.1.2017

 

Iščete darilo? Morda kaj zase? Pri nas najdete praktično vse. Vsak dan za vas pripravljamo atraktivne in vsem dostopne ponudbe izdelkov in storitev široke potrošnje s popusti do -95%. Izbirajte med več kot 100.000 izdelki in storitvami po super cenah ter z dodatnimi neverjetnimi popusti.

Positive SSL Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo Plačilo

Qualitas d.o.o.
Ljubljanska cesta 24b
4000 Kranj

Slovenija

Pomoč uporabnikom: 041 758 933
e-pošta: info@skuponi.si

Plačilo
Spremljaj nas na:

© Qualitas 2012 - 2024, Vse pravice pridržane.